Maatregelen Corona

HomeMaatregelen Corona

Maatregelen Corona t.b.v. nabestaanden en ondernemers die gebruik maken van Afscheidshuys Lingewaard en Afscheidshuys Sint Annamolen

Constantijn Koen Uitvaartverzorging volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend en past op basis hiervan haar dienstverlening aan. Hierbij volgen wij de instructies van betrokken ministeries alsmede de adviezen, en protocollen van het RIVM en stemmen wij af met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Ons beleid is er op gericht om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren en de gezondheid van medewerkers, nabestaanden en belangstellenden zo veel mogelijk te beschermen. Met deze richtlijnen leggen we uit welke maatregelen er gelden op onze locaties en waar u als nabestaanden en uitvaartondernemer mee te maken krijgt als u onze locaties bezoekt.

De maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juni 2020.

Algemeen

Voor alle gasten, u zelf en medewerkers van Constantijn Koen Uitvaartverzorging gelden dezelfde voorschriften ter voorkoming van besmetting. Wijs uw bezoekers hier svp op.

 • Was handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
 • Geen handen schudden. Er zijn alternatieven voor condoleren
 • Medewerkers van Constantijn Koen Uitvaartverzorging houden 1,5 meter afstand, wij vragen u dringend deze afstand in acht te nemen.
 • Bij het ontvangst en het naar buiten begeleiden van het bezoek houden onze medewerkers ook gepaste afstand.
 • Het kan voorkomen dat medewerkers van Constantijn Koen Uitvaartverzorging beschermingsmiddelen dragen zoals handschoenen en mondkapjes.
 • Het kan voorkomen dat u minder personeel van Constantijn Koen Uitvaartverzorging waarneemt.
 • De deuren van de Afscheidshuyzen worden 15 minuten voor aanvang van een rouwbezoek in besloten kring of openbaar rouwbezoek/condoleance geopend. Hierbij kan het wel voorkomen dat de deur gesloten is indien het maximale aantal is bereikt.
 • Het verzoek om banken en stoelen in de Afscheidshuyzen in de huidige positie te laten staan om zo de gepaste afstanden te kunnen waarborgen.

Verzorging van de overledene

 • Wij verzorgen een overledene niet in aanwezigheid van nabestaanden.

Opbaring

 • Iedere overledene wordt, na de verzorging, in een kist opgebaard.

Thanatopraxie (lichte balseming)

 • Er worden in principe geen thanatopraxie-behandelingen uitgevoerd.

Rouwbezoek

 • Er vinden alleen nog rouwbezoeken plaats in besloten kring.
 • Afscheidshuys Lingewaard: per rouwbezoek in besloten kring worden er maximaal 10 personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden
 • Afscheidshuys Sint Annamolen: per rouwbezoek in besloten kring worden er maximaal 8 personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden
 • Voor alle rouwbezoeken geldt dat ruimte ruim genoeg moet zijn om de aanwezigen zodanig te verdelen dat de afstand tussen de gasten circa 1,5 meter kan blijven.
 • Vanwege hygiënische maatregelen is gebruik van onze 24-uurs kamers alleen mogelijk tussen 09.00 uur en 20.00 uur. Per bezoek mogen maximaal 2 nabestaanden aanwezig zijn.

Wij doen een dringend beroep op u om uw handen bij binnenkomst in het Afscheidshuys te desinfecteren en dit eveneens bij vertrek te doen. In verband met hygiënemaatregelen is het tot 1 juni 2020 niet mogelijk gebruik te maken van onze koffie en thee faciliteiten. Dit vanwege de algemene maatregelen coronavirus en om u en onze medewerkers te beschermen.

Voor u als derden van belang

 • Overledenen met coronabesmetting worden door onze Afscheidshuyzen slechts geaccepteerd indien deze wordt binnengebracht:
 • in een hygiënische hoes (in het geval dat verzorging nog moet plaatsvinden)
 • in een gesloten kist (in het geval dat verzorging heeft plaatsgevonden).

In beide gevallen verzoeken wij u om op de hoes dan wel de kist te vermelden dat het een overledene met coronabesmetting betreft.

Voor u als nabestaanden van belang

 • Vanwege uw en onze gezondheid verzoeken wij u bij het melden van overlijden aan te geven, mits van toepassing, dat het een vermoedelijke of bewezen coronabesmetting betreft.
 • Regelgespreken met de medewerkers van Constantijn Koen Uitvaartverzorging vinden, vanwege hygiënemaatregelen, uitsluitend plaats op een van onze vestigingen.

Afscheidsplechtigheid

 • Er geldt een maximum van 30 aanwezigen.
 • Uit het oogpunt van hygiëne worden er géén condoleanceregisters en pennen meer gebruikt.
 • Een alternatief voor een condoleanceregister is ons online condoleanceregister. Wanneer u gebruik wenst te maken van het online condoleanceregister verzoeken wij u dit aan te geven bij een van onze medewerkers.

Tot slot

Wij realiseren ons dat alle getroffen maatregelen zeer ingrijpend zijn voor nabestaanden.

Toch moeten wij gezamenlijk steeds de balans vinden tussen waardigheid en veiligheid.

Wij hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid die we graag samen met u in concrete acties vertalen. Voor vragen en verbeterpunten kunt u zich altijd tot Constantijn Koen Uitvaartverzorging richten.